PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Opis Szkolenia

Szkolenie: Przepisy UE w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Używanie dodatków do żywności, aromatów i enzymów jest objęte bardzo szczegółową regulacją prawną. Stosowanie tych przepisów budzi wiele wątpliwości producentów środków spożywczych, przykładowo często w praktyce rodzi się problem z określeniem kategorii danej żywności, czy z odpowiednim znakowaniem. Producenci nie zawsze są też w stanie nadążyć za zmianami prawa w tym zakresie. Oferowane szkolenie ma na celu wyjaśnienie wielu tych wątpliwości, przedstawienie niedawnych zmian w prawie oraz planowanych prac. Kierowane jest zarówno do producentów dodatków do żywności, aromatów i enzymów, jak i do wszystkich przedsiębiorców, którzy używają tych składników w produkcji wyrobów gotowych. Serdecznie zapraszamy!

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty poświadczające uczestnictwo. Będzie także dostępny obiad oraz poczęstunek słodki wraz z kawą, herbatą i napojami zimnymi.

Celem zapisania na szkolenie prosimy kliknąć przycisk "Zapisz się" i wypełnić formularz.


WYKŁADOWCA/TRENER:

Joanna Gajda-Wyrąbek

Joanna Gajda-Wyrębek jest specjalistką w zakresie dodatków do żywności, aromatów i enzymów. Uczestniczy w tworzeniu prawa w ww. zakresie na poziomie międzynarodowym - jako reprezentant Polski bierze udział w posiedzeniach grup roboczych ekspertów ds. substancji dodatkowych, aromatów oraz enzymów w ramach Komisji Europejskiej. Jest członkiem Zespołu ds. Oceny Ryzyka w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego -- Państwowym Zakładzie Higieny i dokonuje oceny bezpieczeństwa żywności w zakresie substancji dodatkowych dla potrzeb krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). Prowadzi szkolenia przedsiębiorców oraz pracowników instytucji kontrolnych odnośnie przepisów dotyczących substancji dodatkowych, aromatów i enzymów oraz znakowania środków spożywczych w tym zakresie. Jest autorką szeregu artykułów w prasie fachowej.

Joanna Gajda-Wyrębek jest kierownikiem Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny. Współpracuje z Centrum Prawa Żywnościowego.

Termin:
14 maja - Warszawa
17 maja - Kraków
Czas: 1 dzień
Miejsce:
Warszawa, Kraków

Cena NETTO 650.00 PLN
TRENER:
Joanna Gajda-Wyrębek

Harmonogram Szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 10.00 - 15.30

Godzina

Temat Prelekcji

10:00 - 12:00 Unijne wykazy substancji dodatkowych - załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności.
  • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii.
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 8 „Mięso" oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych.
 3. Laki glinowe barwników.
 4. Poziomy stosowania substancji dodatkowych -- interpretacje oraz sposoby przeliczania w odniesieniu do dopuszczalnych limitów.
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych.
  • limity substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.
 6. przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami -- problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności.
12:00 - 12:15 Przerwa
12:15 - 13:00
 1. Stosowanie zasady przenoszenia w praktyce.
 2. Substancje dodatkowe obecne w składnikach, np. preparatach, przeznaczonych do produkcji środków spożywczych -- substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników - przykłady
 3. Projekt przewodnika Komisji Europejskiej dotyczącego zasady przenoszenia.
13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 15:30 Przepisy w zakresie aromatów i enzymów stosowanych w żywności
 1. Zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych
 2. i ich praktyczne znaczenie dla producentów żywności.
 3. Stosowanie aromatów dymu wędzarniczego -- rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 4. Wytyczne w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie ekstraktów oraz aromatów naturalnych).
 5. Aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy.
Interpretacja obowiązujących przepisów
 1. Deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykietach produktów.
 2. Interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków owoców/warzyw na opakowaniach produktów zawierających w składzie aromaty.
15:30 Zakończenie szkolenia.