PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Aktualności z dziedziny prawa żywnościowego

25.10.2019FOOD-LAW ALERT: Powiadomienia o wprowadzaniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej oraz żywności dla określonych grup konsumentów

W październiku do konsultacji społecznych zgłoszono projekt „Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii”.

Jak wskazuje projektodawca celem rozporządzenia jest zwiększenie czytelności rejestru środków spożywczych objętych obowiązkiem powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz usprawnienie procesu notyfikacji o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych objętych obowiązkiem powiadamiania. Zmianie ulegnie zarówno formularz powiadomień, jak i zakres informacji wskazywanych w rejestrze powiadomień. Autorzy projektu zakładają, że publiczny rejestr będzie podstawową formą komunikacji dotyczącą złożonych notyfikacji, w którym będzie można sprawdzić ich status. Spowoduje to, że nie będzie konieczna każdorazowa pisemna odpowiedź GISu na składane przez przedsiębiorcę powiadomienia.

Przewidywany termin wejścia w życie znowelizowanej regulacji to 1.01.2020 r., konsultacje społeczne trwają do 18.11.2019 r.

Przebieg prac legislacyjnych oraz treść projektu dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

19.09.2019FOOD-LAW PROBLEM: Żywność pakowana do opakowań przyniesionych przez klientów

Ostatnimi czasy rośnie zainteresowanie konsumentów stosowaniem własnych, wielorazowych opakowań, np. zamiast plastikowych torebek oferowanych w sklepach. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy z punktu widzenia przepisów prawa żywnościowego taka praktyka jest dopuszczalna.

Z rozmów ze sprzedawcami wynika, że przynoszone przez konsumentów opakowania są często w różnym stanie higienicznym, a także bywają wykonane z materiałów, które nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Do kwestii tej odniósł się GIS. W wydanym komunikacie podkreślono, że ostateczna decyzja w sprawie dopuszczenia możliwości sprzedaży żywności do własnych opakowań należy do przedsiębiorcy, który jest odpowiedzialny za sprzedawany produkt. GIS wskazał również, że w przypadku dopuszczania takiej możliwości przez sprzedającego, kupujący powinien mieć świadomość, że dany podmiot nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny negatywny wpływ opakowań własnych klientów na zakupioną żywność, standardowo sprzedawaną w opakowaniach oferowanych przez sprzedającego.

Własne opakowania, które mają być stosowane do pakowania żywności np. w sklepie spożywczym muszą być czyste, suche, nie zanieczyszczone pozostałościami poprzedniej zawartości, a ponadto muszą spełniać wymagania określone dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Pełna treść informacji GIS dostępna jest tutaj

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

04.06.2019RAPORT: Nazewnictwo alternatyw mięsa w Polsce

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie producentów żywności roślinnymi analogami mięsa eksperci Centrum Prawa Żywnościowego przygotowali ekspertyzę prawną dotyczącą prawidłowego nazewnictwa tychże produktów. Ma ona usystematyzować wiedzę i usprawnić pracę producentom żywności i innowatorom w branży spożywczej.

Brak przejrzystych regulacji oraz dyskusja na poziomie Komisji Europejskiej odnośnie roślinnych alternatyw mięsa stawia przedsiębiorców w trudnej sytuacji, wymuszając na nich często intuicyjne działania. Przygotowana przez prawników Centrum Prawa Żywnościowego ekspertyza porządkuje obecne regulacje, wskazuje kierunek wszystkim zainteresowanym wprowadzaniem roślinnych alternatyw mięsa na rynek.

Brak szczegółowych regulacji w tym sektorze powoduje niepewność, a trudno rozwijać pomysły i inwestować w wysoko regulowanej przestrzeni gospodarczej, w momencie gdy możemy z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że głębsza regulacja jest pewna, nie wiemy tylko jaka będzie i kiedy nastąpi. - komentuje Daniel Szostek, wspólnik w Centrum Prawa Żywnościowego. Możemy przypuszczać, że zachodzące zmiany społeczne wraz z rosnącą siłą argumentów ekologicznych sprawią, iż legislacja raczej spełni rolę bufora dla zachodzących zmian – także mającego pewne pozytywne cechy w tonowaniu dynamiki zmian rynkowych i zachowań konsumenckich - dodaje.

Opracowanie skierowane jest zarówno do doświadczonych przedsiębiorców, którzy dostrzegają potencjał płynący z rosnącej popularności roślinnych odpowiedników mięsa, jak i dla wszystkich, którzy startują z nowymi koncepcjami roślinnych produktów. Zainteresowani tematem dowiedzą się jak umiejętnie dopasować nazewnictwo np. bezmięsne burgerów czy boczku na bazie roślin. Opracowanie wybiega także przyszłość, poruszając tematykę pojawienia się na europejskim rynku mięsa hodowanego komórkowo.

Wyniki ostatniego sondażu przeprowadzonego na zlecenie kampanii RoślinnieJemy potwierdzają rosnące zainteresowanie Polaków bardziej roślinnym odżywianiem - prawie 30% Polaków od czasu do czasu spożywa produkty roślinne będące bezpośrednimi alternatywami mięsa, 6% robi to regularnie, a 31% jest otwarta by próbować takich produktów (Ariadna, maj 2019).

Coraz więcej Polaków poszukuje smacznych, często bardziej przyjaznych środowisku produktów, jednocześnie oczekując smaków bliskim tym mięsnym. Pojawanie się w Polsce min. Beyond Meat przenosi dyskusję o roślinnym mięsie do mainstreamu, nie dziwi więc fakt, że kolejne firmy chcą wykorzystać sprzyjający wdrożeniom właśnie takich produktów czas. Opracowanie przygotowane przez prawników CPŻ ma pomóc wszystkim zainteresowanym wprowadzaniem na rynek roślinnych alternatyw mięsa - dodaje Maciej Otrębski, strategic partnership manager kampanii RoślinnieJemy.

Pełen raport dostępny jest TUTAJ

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK