PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Aktualności z dziedziny prawa żywnościowego

27.06.2014Opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 396/2005

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 26 czerwca 2014 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) NR 703/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych  dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, etoksychiny, flusilazolu, izoksaflutolu, molinatu, propoksykarbazonu, piraflufenu etylowego, chinoklaminy i warfaryny w określonych produktach lub na ich powierzchni.

Zgodnie z Artykułem 2 rozporządzenia 703/2014:

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed dniem 16 stycznia 2015 r.:

1) w odniesieniu do substancji czynnych: acibenzolar-s-metylu, izoksaflutol, molinat, propoksykarbazon, piraflufen etylowy, chinoklamina i warfaryna — we wszystkich produktach i na ich powierzchni;

2) w odniesieniu do substancji czynnej etoksychina — we wszystkich produktach i na ich powierzchni z wyjątkiem gruszek;

3) w odniesieniu do substancji czynnej flusilazol — we wszystkich produktach i na ich powierzchni z wyjątkiem brzoskwiń.

Rozporządzenie stosuje się od 16 stycznia 2015 r.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK