PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Aktualności z dziedziny prawa żywnościowego

26.11.2018Informacja o zanieczyszczeniu krzyżowym alergenami

Rozporządzenie nr 1169/2011 nie uregulowało wprost zasad i warunków informowania konsumentów o potencjalnej, możliwej obecności alergenów w żywności, wynikającej z krzyżowego zanieczyszczenia. Na podstawie art. 36 ust. 3 przywołanego rozporządzenia Komisja otrzymała jedynie delegację do wydania aktu wykonawczego w zakresie informacji dotyczących możliwej i niezamierzonej obecności w żywności substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Taki akt nie został do tej pory wydany, a zatem informacja ta, tak jak dotychczas, może być zasadniczo zamieszczana na zasadzie dobrowolności.

Niemniej jednak w tym wypadku należy wziąć pod uwagę również obowiązki podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności wynikające z art. 14 rozporządzenia nr 178/2002.

W kontekście powyższego należy przyjąć, że jeśli pomimo wdrożonych działań zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu alergenami, na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka nadal istnieje uzasadnione ryzyko, że w danym środku spożywczym mogą znaleźć się alergeny, które nie są zakładane recepturą, wówczas – w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów – należy przyjąć, że konieczne jest poinformowanie konsumentów o potencjalnej, możliwej obecności alergenów w żywności, wynikającej z zanieczyszczenia krzyżowego.

W prawie żywnościowym nie został określony sposób formułowania informacji potencjalnej, niezamierzonej obecności alergenów w żywności. W praktyce stosowane są różne sformułowania, np. „W zakładzie stosowane są również ...”, „Na tej linii produkcyjnej są też używane: ...”, „Produkt może zawierać śladowe ilości ...”, „Może zawierać ...” itp. Okazuje się, że część z tych wyrażeń jest kwestionowana przez organy urzędowej kontroli żywności w Polsce.

Podmioty działające na rynku spożywczym mają wiele wątpliwości związanych z deklarowaniem na etykiecie informacji o zanieczyszczeniu krzyżowym alergenami w żywności:

- Jakie wyrażenie stosować w oznakowaniu?

- Czy można/trzeba wyróżniać alergeny wymienione w tej informacji?

- W którym miejscu na etykiecie zamieszczać informację o zanieczyszczeniu krzyżowym alergenami?

- Jakie konsekwencje wiążą się z niezadeklarowaniem tej informacji w przypadku, gdy produkt może zawierać jakieś alergeny?

Jeśli szukają Państwo odpowiedzi na powyższe pytania, zachęcamy do kontaktu – CPŻ jest do Państwa dyspozycji.

 
Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

24.07.2018Komentarz do prawa o znakowaniu i reklamie żywności dla specjalistów i nie tylko

Dzięki nowej publikacji producentom i dystrybutorom będzie łatwiej tworzyć etykiety i reklamy żywności.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w swoich raportach publikuje statytyki dotyczące błędów w oznakowaniu produktów spożywczych. Według danych za II półrocze 2017 r., co piąta partia mięsa i wyrobów mięsnych jest niewłaściwie oznakowana, a w ponad połowie skontrolowanych partii orzechów stwierdza się nieprawidłowości. Błędy popełniane przez producentów wynikają, jak twierdzi IJHARS, w pierwszej kolejności z nieznajomości przepisów lub nieprawidłowej ich interpretacji.

Aby ułatwić przedsiębiorcom z branży spożywczej i żywnościowej poruszanie się po przepisach, została opracowana publikacja pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej: Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011". Autorki komentarza: dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Paulina Szczypkowska i Katarzyna Jędrych są uznanymi specjalistkami z zakresu prawa żywnościowego. Na co dzień doradzają polskim i europejskim przedsiębiorcom w ramach Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D.Szostek sp.j.

„Komentarz jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto zajmuje się znakowaniem, prezentacją i reklamą środków spożywczych. Komentuje nie tylko przepisy podstawowego w tym zakresie aktu prawnego: rozporządzenia nr 1169/2011 (który nazywam „Konstutucją znakowania żywności”) ale zawiera także wiele odniesień do innych – krajowych i unijnych – unormowań regulujących ten obszar” – mówi dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska – redaktor naukowy komentarza.

Publikacja zawiera objaśnienia i interpretacje przepisów prawnych opatrzone praktycznymi przykładami, orzecznictwem sądów krajowych i europejskich, a zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wytycznymi inspekcji kontrolnych, jak również opiniami polskiej i zagranicznej doktryny.

„Znakowanie, prezentacja, reklama żywności. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011”, to przystępny i dopracowany w najdrobniejszych detalach merytorycznych przewodnik zarówno dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze (producentów, przetwórców, dystrybutorów, sprzedawców żywności), jak i dla organów państwowych zajmujących się kontrolą żywności i ochroną konsumentów. Książka będzie też nieocenioną pomocą dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, doradców biznesowych, agencji reklamowych, a nawet konsumentów zainteresowanych obowiązkami, jakie powinni realizować przedsiębiorcy odpowiedzialni za wprowadzanie żywności do obrotu.

 

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

06.04.2018WorldFood Warsaw

Już w przyszłym tygodniu (10-12.04) zapraszamy na nasze stoisko - J23 na V Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Warsaw, gdzie będą na Państwa czekać eksperci Centrum Prawa Żywnościowego.​ 

 

 

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

09.02.2018CPŻ na Targach PRODEXPO w Moskwie

Już po raz 25 odbyły się największe w Rosji targi żywnościowe – 25th Anniversary International Exhibition for Food, Beverages and Food Raw Materials — czyli PRODEXPO. W tym roku w Moskwie po raz pierwszy obecne było także Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska D. Szostek sp. j.

PRODEXPO, które odbyło się w dniach 5-9 lutego br., przyciągnęło ponad 2300 wystawców z 63 państw świata. Zdecydowaną większość wystawców stanowili producenci rosyjscy działający na wspólnym rynku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Samych zwiedzających należałoby liczyć w dziesiątkach tysięcy. W ramach targów odbyło się ponadto 32 wydarzeń towarzyszących – głównie poświęconych perspektyw rozwoju i ekspansji rosyjskiego przemysłu spożywczego. Na stoiskach można było znaleźć tysiące produktów rolnictwa i przemysłu spożywczego z całego świata – od gruzińskich win, przez rosyjski kawior i chińskie marynowane owoce po superfoods z Ameryki Południowej.

Przedstawiciel CPŻ – Patryk Kalinowski – przede wszystkim prezentował nową ofertę kierowaną do producentów i eksporterów żywności z obszaru postradzieckiego (http://ru.food-law.pl/). CPŻ pomaga wchodzić takim podmiotom i ich produktom na rynki Unii Europejskiej. Dodajmy, że Centrum Prawa Żywnościowego zapewnia także obsługę prawną podmiotom z Unii Europejskiej inwestującym na Wschodzie. Podczas targów zainteresowaniem cieszyła się także inna nowa usługa CPŻ – pomoc przy wprowadzaniu produktu żywnościowego na rynek chiński.

Dodatkowe zdjęcia z targów są na ich stronie: http://www.prod-expo.ru/en/photo/2018/01/

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

12.01.2018PRODUCENCI ŻYWNOŚCI – AUDYT I WDROŻENIE RODO

NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

JEŚLI TWOJA FIRMA:

 • Zatrudnia pracowników i gromadzi zbiory danych osobowych;
 • Przetwarza dane osobowe klientów lub kontrahentów związane z wykonywaniem umów;
 • Rozpatruje reklamacje konsumenckie (często obejmują dane wrażliwe);
 • Prowadzi monitoring wizyjny i/lub stosuje biometryczne systemy ewidencji czasu pracy;
 • Organizuje programy lojalnościowe, konkursy, loterie – wymagające danych uczestników;
 • Prowadzi sprzedaż produktów przez Internet;
 • Kieruje działania marketingowe, reklamę i sprzedaż bezpośrednią do osób fizycznych;
 • Przekazuje dane innym podmiotom (np. cloud service, utrzymanie serwerów, księgowość itp.)
   

TO, CZY WIESZ, ŻE:

 • Od 25 maja 2018 r. będą ją obowiązywały nowe zasady ochrony danych osobowych?
 • Niespełnienie nowych wymogów będzie skutkowało odpowiedzialnością:
 • Administracyjną - kary pieniężne do 20 000 000 euro, lub do wartości 4% rocznego obrotu;
 • Karną - wykroczenie zagrożone karą grzywny, a także (przetwarzanie danych sensytywnych bez żadnego tytułu prawnego) - przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.
 • Cywilną - dochodzenie przez osobę fizyczną - zaprzestania naruszeń i odszkodowania;
   

CZY JESTEŚ GOTOWY? JEŚLI NIE – MOŻEMY POMÓC:
 

ETAP 1. AUDYT:
Przeprowadzimy wstępny audyt zgodności/dostosowania firmy do nowych wymagań i pokazujący potrzeby zmian (szczegółowy raport);
 

ETAP 2. WDROŻENIE:
Wdrożymy zmiany wynikające z zaleceń audytu (umowy, regulaminy, rejestr czynności przetwarzania, analizy ryzyka, polityka ochrony danych osobowych itd.) i zaproponujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

 

KONTAKT:

biuro@food-law.pl

tel.: + 48 22 398 60 79

 

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

24.07.2017Podsumowanie spotkania Grupy Wyszehradzkiej

W minioną środę (19 lipca) zakończyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Premierzy Czech, Węgier, Polski oraz Słowacji wystąpili ze wspólnym oświadczeniem odnośnie podwójnych standardów produkcji i dystrybucji żywności w krajach Unii Europejskiej. (link)

V4 uznała za niedopuszczalne, by mieszkańcy Europy Wschodniej byli traktowani gorzej i w sposób dyskryminujący. Konsumenci, niezależnie od kraju, powinni mieć dostęp do produktów o takich samych właściwościach.

ynKdAy5.jpg

Podczas spotkania Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, która odbyła się w dniu 17 lipca 2017 r., uznano,  że wprowadzenie w błąd konsumentów  przez przedsiębiorstwa z sektora spożywczego, które mylnie przekonują, że produkt jest identyczny w całej Unii Europejskiej, jest nieuczciwą praktyką.

Grupa Wyszehradzka zachęca również Komisję do dalszej  szczegółowej analizy problemu na poziomie unijnym oraz uważa, że potrzebne są konkretne przepisy prawne regulujące standardy produkcji i dystrybucji żywności. Przedstawiciele V4 uzgodnili, że zacieśniają pole współpracy w celu znalezienia rozwiązania, które zagwarantuje konsumentom z całej UE dostęp do tych samych produktów wysokiej jakości.

 

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK