PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Aktualności z dziedziny prawa żywnościowego

25.10.2019FOOD-LAW ALERT: Powiadomienia o wprowadzaniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej oraz żywności dla określonych grup konsumentów

W październiku do konsultacji społecznych zgłoszono projekt „Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii”.

Jak wskazuje projektodawca celem rozporządzenia jest zwiększenie czytelności rejestru środków spożywczych objętych obowiązkiem powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz usprawnienie procesu notyfikacji o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych objętych obowiązkiem powiadamiania. Zmianie ulegnie zarówno formularz powiadomień, jak i zakres informacji wskazywanych w rejestrze powiadomień. Autorzy projektu zakładają, że publiczny rejestr będzie podstawową formą komunikacji dotyczącą złożonych notyfikacji, w którym będzie można sprawdzić ich status. Spowoduje to, że nie będzie konieczna każdorazowa pisemna odpowiedź GISu na składane przez przedsiębiorcę powiadomienia.

Przewidywany termin wejścia w życie znowelizowanej regulacji to 1.01.2020 r., konsultacje społeczne trwają do 18.11.2019 r.

Przebieg prac legislacyjnych oraz treść projektu dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

19.09.2019FOOD-LAW PROBLEM: Żywność pakowana do opakowań przyniesionych przez klientów

Ostatnimi czasy rośnie zainteresowanie konsumentów stosowaniem własnych, wielorazowych opakowań, np. zamiast plastikowych torebek oferowanych w sklepach. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy z punktu widzenia przepisów prawa żywnościowego taka praktyka jest dopuszczalna.

Z rozmów ze sprzedawcami wynika, że przynoszone przez konsumentów opakowania są często w różnym stanie higienicznym, a także bywają wykonane z materiałów, które nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Do kwestii tej odniósł się GIS. W wydanym komunikacie podkreślono, że ostateczna decyzja w sprawie dopuszczenia możliwości sprzedaży żywności do własnych opakowań należy do przedsiębiorcy, który jest odpowiedzialny za sprzedawany produkt. GIS wskazał również, że w przypadku dopuszczania takiej możliwości przez sprzedającego, kupujący powinien mieć świadomość, że dany podmiot nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny negatywny wpływ opakowań własnych klientów na zakupioną żywność, standardowo sprzedawaną w opakowaniach oferowanych przez sprzedającego.

Własne opakowania, które mają być stosowane do pakowania żywności np. w sklepie spożywczym muszą być czyste, suche, nie zanieczyszczone pozostałościami poprzedniej zawartości, a ponadto muszą spełniać wymagania określone dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Pełna treść informacji GIS dostępna jest tutaj

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK