PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Zróżnicowanie VAT na produkty spożywcze

30 Wrzesień 2014

Żywność w sklepie może być objęta różnymi stawkami podatku VAT.

Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 września 2014r. (sygn. akt I FSK 1390/13).

Sprawa powstała w wyniku działań prowadzonych przez jeden z hipermarketów, który sprzedawał artykuły spożywcze opodatkowane różnymi stawkami: 8 proc. w odniesieniu do niektórych ciastek, owoców i napojów oraz 23 proc. do pozostałych wyrobów.

Organy podatkowe tłumaczyły, że dyrektywa 2006/112/WE daje Polsce możliwość stosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu do „środków spożywczych”, ale do ustawodawcy krajowego należy decyzja, czy i w jakim zakresie chce z tej możliwości skorzystać – a więc i jakie konkretnie wyroby opodatkować preferencyjną stawką.

Innego zdania był WSA w Warszawie.

Ostatecznie jednak NSA uchylił jednak wyrok WSA. Orzekł, że Polska ma prawo stosować obniżone stawki wyłącznie w odniesieniu do wybranych produktów (wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT). Dyrektywa nie nakłada bowiem obowiązku wprowadzenia niższych stawek na wszystkie artykuły spożywcze, ale pozostawia w tym zakresie swobodę państwom członkowskim.

 

Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Powrót