PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Zmiana rozporządzenia 1333/2008 w odniesieniu do surowych wyrobów mięsnych

05 Czerwiec 2014

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 5 czerwca 2014 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) NR 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w notacji i rozszerza zakres stosowania dodatków do żywności dla kategorii żywności – 08.2 Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Określono, które dodatki mogą być stosowane podczas wytwarzania surowych wyrobów mięsnych, podano dozwolone maksymalne poziomy oraz warunki, w jakich dany dodatek może być stosowany.

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu

Pełna treść Rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Powrót