PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Wadliwe oznakowanie żywności może skutkować nałożeniem kary pieniężnej

23 Maj 2014

Wadliwe oznakowanie środków spożywczych może być przyczyną nałożenia kary pieniężnej. Wysokość kary jest uzależniona m. in. od stopnia zawinienia podmiotu, stopnia szkodliwości czynu i zakresu naruszenia. Zgodnie z orzecznictwem NSA „żaden z przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie uzależnia możliwości zastosowania kary od upływu terminu zakreślonego stronie w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o potrzebie prawidłowego oznakowania produktu.” (por. wyrok NSA z 23 listopada 2010r., sygn.. akt II OSK 1749/09, czy wyrok NSA z 3 grudnia 2013r., sygn.. akt II OSK 1555/12). Informacja prasowa na ten temat znajduje się tutaj

Powrót