PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Organizacja branżowa UECBV apeluje o złagodzenie stanowiska Parlamentu Europejskiego

15 Maj 2014

UECBV - organizacja skupiająca podmioty branży mięsnej postuluje złagodzenie stanowiska przedstawionego przez Parlament Europejski odnośnie rozwiązań zaproponowanych w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu. UECBV wskazuje, że konieczność wskazania miejsca pochodzenia żywych zwierząt byłaby niewspółmierna dla osiągnięcia zakładanych celów i wiązałaby się ze zbyt wysokimi kosztami dla producentów. W konsekwencji doprowadziłoby to do wzrostu cen dla konsumenta finalnego. Treść apelu UECBV dostępna jest tutaj.

Powrót