PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Zmiana rozporządzenia UE dotyczącego zwiększonego poziomu kontroli urzędowych żywności

30 Marzec 2014

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 323/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Powrót