PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Zmiany w rozporządzeniach UE dotyczących urzędowej kontroli żywności

11 Marzec 2014

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 218/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające załączniki do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 i (WE) 854/2004 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005. Zmiany dotyczą m.in. procedur badania poubojowego oraz zadań urzędowego lekarza weterynarii. W świetle rozporządzenia nr 218/2014 salmonella powinna być przedmiotem zadań szczególnych urzędowego lekarza weterynarii zwłaszcza w przypadku uchybień szczegółowym przepisom unijnym.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Powrót