PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Zmiana przepisów dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości

22 Styczeń 2014

W dniu 16 grudnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1317/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-D, beflubutamidu, cyklanilidu, dinikonazolu, florasulamu, metolachloru i S-metolachloru oraz milbemektyny w określonych produktach lub na ich powierzchni.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Powrót