PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Zakończenie okresów przejściowych dotyczących rolnictwa ekologicznego

19 Styczeń 2014

Na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowano informację w sprawie zakończenia okresów przejściowych dotyczących wybranych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym. Z dniem 31 grudnia 2013 r. dobiegły końca okresy przejściowe, przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. UE L 250 z 18.9.2008, s.1, ze zm.), dotyczące wybranych odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym. Treść informacji dostępna jest tutaj.

Powrót