PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Zmiany dot. najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości

23 Grudzień 2013

W Dzieniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1317/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-D, beflubutamidu, cyklanilidu, dinikonazolu, florasulamu, metolachloru i S-metolachloru oraz milbemektyny w określonych produktach lub na ich powierzchni.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Powrót