PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Zmiany w wykazie dot. wprowadzania do Unii niektórych produktów spożywczych

28 Listopad 2013

W dniu 27 listopada 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1204/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Republiki Mołdawii w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów mięsa, produktów mięsnych, jaj i produktów jajecznych.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Powrót