PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Niemiecki wniosek o cofnięcie rejestracji kołocza śląskiego odrzucony

20 Listopad 2013

W dniu 18 listopada 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano decyzję wykonawczą Komisji z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie odrzucenia wniosku o cofnięcie rejestracji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 [Kołocz śląski/kołacz śląski (ChOG)].

Treść decyzji dostępna jest tutaj.

Powrót