PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Stosowanie fosforanów sodu E339 w osłonkach naturalnych do kiełbas

31 Październik 2013

W dniu 31 października 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Komisji UE nr 1069/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanów sodu (E 339) w osłonkach naturalnych do kiełbas. Załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 zawiera wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania. 

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Powrót