PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Projekt rozporządzenia dotyczący produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

31 Październik 2013

W dniu 31 października 2013 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom. Projektowane zmiany mają na celu implementację przepisów decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2013/417/UE z dnia 17 lipca 2013 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy Rady 2002/99/WE usrtanawiającej przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi w zakresie dodania zabiegu w celu wyeliminowania niektórych zagrożeń dla zdrowia zwierząt związanych z mięsem (Dz. Urz. UE L 206 z 02.08.2013 r.).

Treść projektu dostępna jest tutaj.

 

Powrót