PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Funduszu Rybackiego

22 Październik 2013

W dniu 23 października 2013 r. w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD).

Treść projektu dostępna jest tutaj.

 

Powrót