PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Wniosek Rady Unii Europejskiej dotyczący polityki rybołówstwa

16 Październik 2013

W dniu 16 października 2013 r. na stronie Rady Unii Europejskiej opublikowano wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 639/2004 i decyzję Rady (WE) nr 2004/585 (pierwsze czytanie) - Przyjęcie a) stanowiska Rady w pierwszym czytaniu b) uzasadnienia Rady = Oświadczenia.

Treść wniosku dostępna jest tutaj.

 

Powrót