PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Projekt rozporządzenia zmieniającego dot. niektórych dodatków do żywności

02 Wrzesień 2013

Na stronie internetowej Rady Unii Europejskiej opublikowano projekt rozporządzenia Komisji UE w sprawie zmiany i sprostowania załączników II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do niektórych dodatków do żywności.

Treść projektu dostępna jest tutaj.

Powrót