PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Pozytywna opinia SCoFCAH w sprawie projektów decyzji i rozporządzeń

10 Kwiecień 2012

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCoFCAH) wydał pozytywną opinię na temat kilku projektów decyzji i rozporządzeń:

1. Projekt Komisji zmieniający Decyzję 2008/855/EC dot. kontroli zdrowia zwierząt zagrożonych klasycznym pomorem świń w Niemczech.

2.  Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 dot. przepisów wykonawczych dyrektywy Rady 2000/75/WE w sprawie kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczania się niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka (BTV)

3. Projekt decyzji zmieniającej decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2007/25/WE i 2009/494/EC w sprawie ptasiej grypy

Powrót