PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Rozporządzenie w sprawie wina weszło w życie

16 Kwiecień 2012

16 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 315/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (Dz.U.UE L z dnia 13 kwietnia 2012 r.). Rozporządzenie dotyczy m.in. win objętych chronioną nazwą pochodzenia „Douro” i chronionym oznaczeniem geograficznym „Duriense”, którym towarzyszy określenie „colheita tardia”, czy też  określenia tradycyjnego „vino generoso”.

Powrót