PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Projekt rozporządzenia w sprawie zawartości substancji niepożądanych

04 Maj 2012

W dniu 2 maja 2012 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach. Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do  przepisów UE wprowadzonych rozporządzeniem Komisji UE nr 277/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającego załączniki I i II dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów i progów podejmowanych działań w przypadku dioksyn i polichrolowanych bifenyli.

Treść projektu dostępna jest tutaj.

Powrót