PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Projekt rozporządzenia w sprawie rolnictwa ekologicznego opublikowany

16 Maj 2012

W dniu 16 maja 2012 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania.

Potrzeba zmiany dotychczasowego rozporządzenia wynika za zakończenia w roku 2011/2012 działania 4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, realizowanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt. (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 z późn. zm.).

Treść projektu dostępna jest tutaj.

Powrót