PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Rozporządzenie UE dotyczące maksymalnych pozostałości

25 Maj 2012

W dniu 24 maja 2012 r. opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 436/2012 z dnia 23 maja 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji azametifos, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.UE L z dnia 24 maja 2012 r.).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2012 r.

Powrót