PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Rozporządzenie Komisji UE dot. oświadczeń zdrowotnych

30 Maj 2012

W dniu 25 maja 2012 r. opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U.UE L z dnia 25 maja 2012 r.)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2012 r., natomiast stosuje się je od dnia 14 grudnia 2012 r.

Powrót