PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Wyrok TSUE w sprawie obrotu nasionami

18 Lipiec 2012

W dniu 12 lipca 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-59/11 dotyczącej obrotu materiałem siewnym. Sprawa dotyczyła m.in. dyrektywy 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym, która wprowadza obowiązek uprzedniej akceptacji odmian nasion w jednym lub więcej Państwach Członkowskich UE.

Trybunał stwierdził, że sporne przepisy nie naruszają zasady równego traktowania, wolności prowadzenia działalności gospodarczej i swobodnego przepływu towarów, a także  zobowiązań UE wynikających z ITPGRFA (International  Treaty on Plant Genetic  Resources for Food  and Agriculture). Pełna informacja prasowa w sprawie wyroku dostępna jest tutaj.

Powrót