PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Certyfikat i znak
Sprawdzona etykieta

Przychylność
konsumentów
Wiarygodność
dla dystrybutorów
Wyróżnienie
spośród konkurencji

Każdy producent i sprzedawca żywności chce mieć pewność, że etykiety spożywcze jego produktów spełniają wszystkie wymagania prawne i nie stworzą ryzyka zakwestionowania przez organy urzędowej kontroli żywności. Centrum Prawa Żywnościowego od lat specjalizuje się m.in. w ocenach i projektowaniu etykiet, opakowań i ulotek dla środków spożywczych, zarówno pod kątem zgodności z przepisami krajowymi, jak i przepisami prawa unijnego. Oceniliśmy tysiące etykiet różnych asortymentów. W naszych ocenach nie tylko stosujemy i interpretujemy przepisy prawne, ale także monitorujemy praktykę inspekcji kontrolnych oraz orzecznictwo sądowe, a wiedzę stąd płynącą przekładamy na wysokie bezpieczeństwo prawne ocenianych etykiet.

Uwzględniając to doświadczenie, etykietom które zostały przez nas ocenione i zatwierdzone, przyznajemy certyfikat SPRAWDZONA ETYKIETA - poświadczający jakość prawną etykiety.

Certyfikat i znak to:

 • Poczucie bezpieczeństwa;
 • Wiarygodność produktów wśród konsumentów;
 • Wiarygodność produktów wśród dystrybutorów, hurtowników i innych partnerów biznesowych;
 • Wyróżnienie produktów spośród podobnych produktów konkurencji;
 • Ograniczenie prawdopodobieństwa zakwestionowania produktów przez organy urzędowej kontroli żywności.

Co otrzymasz?

 • Opinię prawną wskazującą na ryzyka i rekomendacje koniecznych zmian, a po ich wprowadzeniu;
 • Certyfikat zgodności etykiety z wymogami prawnymi – do każdej sprawdzonej i poprawionej etykiety oraz
 • Prawo posługiwania się znakiem graficznym „Sprawdzona etykieta” na produkcie.

Co jest potrzebne?

 • Graficzny wzór etykiety, opakowania,
 • ulotki lub ich projekt;
 • Specyfikacja produktu i surowców produktu;
 • Wyniki analiz laboratoryjnych (jeśli są dostępne).

Co sprawdzamy?

 • Zgodność oznakowania z prawem polskim i UE;
 • Zgodność oznakowania z orzecznictwem sądów polskich i europejskich;
 • Zgodność oznakowania ze stanowiskami organów kontroli żywności;
 • Poprawność przyjętej kwalifikacji prawnej Specyfikacje produktu i surowców, które również są częścią oznakowania produktu;

Czy wiesz że:

 • Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą ponad 100.000 urzędowych kontroli rocznie?
 • Ponad 25 % wszystkich kontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych jest nieprawidłowo oznakowanych?
 • Wprowadzanie do obrotu artykułów zafałszowanych, podlega karze pieniężnej w wysokości nawet 10% przychodu Twojej firmy?
 • Produkcja lub wprowadzanie do obrotu zafałszowanego środka spożywczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku?

Certyfikat i znak

Przykłady użycia znaku na etykietach (POWIĘKSZ)

Jak wygląda proces analizy?

Z księgi znaku dowiesz się:

 • Jak prawidłowo posługiwać się znakiem Sprawdzona Etykieta?
 • Jak zachować pole ochronne, aby profesjonalnie zaprezentować znak na etykiecie Twojego produktu?
 • Jakich kolorów znaku możesz użyć i na jakim tle?
 • Jakiej wielkości powinien być znak, aby zachował czytelność?
Pobierz
księgę znaku

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy:

tel.: + 48 22 398 60 79 ♦ mail: biuro@food-law.pl

Formularzkontaktowy


Wyślij